PDF Drukuj

CENNIK USŁUG ARCHIWALNYCH
ŚWIADCZONYCH W ARCHIWUM ARCHIDIECEZJALNYM LUBELSKIM

 

STAWKI PODSTAWOWE


INFORMACJA ARCHIWALNA

Wypisy z akt personalnych

za każdą rozpoczętą godzinę pracy

30 zł

 

 

USŁUGI REPROGRAFICZNE

Kserografia

za 1 kserokopię

3 zł

Fotografia cyfrowa

za 1 fotografię

3 zł

 

 

DOPŁATY

Nośnik elektroniczny

płyta CD lub DVD ? za każdą sztukę

3 zł

 

 

USŁUGI DODATKOWE

Reprodukcja (kopiowanie, skanowanie, fotografowanie, filmowanie) sprzętem zamawiającego

za przygotowanie do reprodukcji ? za każdą stronę

3 zł

za przygotowanie do reprodukcji ? za każdy obiekt 

30 zł

 

 

KONSERWACJA

Prace introligatorskie

wykonanie oprawy z rekonstrukcją lub naprawą bloku

100-150 zł

wykonanie oprawy bez rekonstrukcji lub naprawy bloku

50-80 zł

konserwacja 1 karty lekko uszkodzonej

3-5 zł

konserwacja 1 karty mocno uszkodzonej

10-30 zł

 

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ, PREZENTACJĘ I REPRODUKCJĘ

Zgoda na wykorzystanie

publikacja ? wydawnictwa periodyczne

do 5000 egz.      
30 zł za stronę      

powyżej 5000 egz.
50 zł za stronę

publikacja ? wydawnictwa nieperiodyczne

do 1000 egz.      
10 zł za stronę      

powyżej 1000 egz.
30 zł za stronę

reprodukcja przeznaczona do prezentacji jednorazowej w RTV lub filmie

50 zł za stronę

reprodukcja przeznaczona do prezentacji w rozległych sieciach informatycznych

100 zł za stronę

reprodukcja dla celów reklamowych

300 zł za stronę

 

 

Wymienione kwoty mają charakter stawek podstawowych. W przypadku specyficznych okoliczności wynikających z charakteru usługi dyrektor Archiwum może ustalić cenę za wykonanie usługi indywidualnie, w wysokości różnej od określonej w cenniku.
Cennik jest zgodny z zapisami art. 43, ust. 17 i 17a USTAWY z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)

 

 
Copyright © 2012 Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie Monika Wawrzyniak.