Znaczenie istotne kultury, polega na tym, że jest ona

właściwym kształtem życia człowieka jako takiego.

Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze.
 
Z przemówienia Jana Pawła II
wygłoszonego 2 VI 1980 r. w UNESCO

 

Rzeczywistość kryjąca się pod pojęciem archiwum kościelnego daleko przekracza jego potoczne i intuicyjne rozumienie. Nie jest to bowiem jedynie zbiór archiwalny czy też lokal lub budynek, w którym archiwalia są przechowywane. Archiwum jest także komórką instytucji kościelnej określonego szczebla, utworzoną w celu zabezpieczania jej duchowo-materialnego dziedzictwa. Wreszcie, co we współczesnym kontekście jawi się bodaj jako zadanie zasadnicze, archiwum kościelne jest placówką kultury i ośrodkiem naukowym, powołanym do opracowywania i udostępniania materiałów archiwalnych, do publikowania źródeł, a także do prowadzenia badań w zakresie archiwistyki. W tym sensie jego działalność daje świadectwo bogactwu dziejów wartości ewangelicznych, funkcjonujących w konkretnych uwarunkowaniach lokalnych wspólnot. Wszystkie te właściwości znajdują swoje uzasadnienie i spełnienie w losach, zasobie i funkcjonowaniu tej cennej instytucji jaką jest Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie, wpisane na stałe w kulturalny pejzaż Lublina i Lubelszczyzny. Zapraszamy zatem serdecznie wszystkich miłośników Bożego piękna manifestującego się w ludzkiej historii do korzystania z tego, co jako materialne ślady przeszłości odzwierciedla wzloty ducha i umysłu, a co znalazło się w tutejszych zbiorach archiwalnych. Ufamy, że osobistym poszukiwaniom sprzyjać będą informacje i sugestie, które zostały zamieszczone na niniejszych stronach internetowych jako pomoc i wskazówki. Wszystkim użytkownikom życzymy, aby obfite rezultaty kwerendy archiwalnej rekompensowały z nawiązką żmudny trud badawczych poszukiwań.

 

 
Copyright © 2012 Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie Monika Wawrzyniak.